&begin=ja&titel_1=KROONGETUIGEN&omschrijving_1=De hoofdrolspelers die de basis hebben gelegd voor graffiti in
Nederland en mede bepalend zijn geweest voor een deel van de hedendaagse vormgeving en kunst. De pioniers van een, destijds, trendgevoelige bezigheid welke zou uitgroeien tot een blijvend verschijnsel.&omschrijving2_1= &omschrijving3_1= &omschrijving4_1= &omschrijving5_1= &omschrijving6_1= &omschrijving7_1= &omschrijving8_1= &omschrijving9_1= &omschrijving10_1= &omschrijving11_1= &omschrijving12_1= &video_1_1=geen&video_2_1=geen&video_3_1=geen&video_4_1=geen&totaal_fotos_1=50&titel_2=CREWS&omschrijving_2=Waar in de punk- en kraaktijd schrijvers nog vaak solo opereerden, ontstonden in deze periode toch al de eerste vormen van samenwerking. Beste voorbeelden zijn namen als EGO en WALKING JOINT, welke door meerdere personen tegelijk werden geschreven, maar ook de 'Terrible Twins' van DR. RAT en Diana Ozon is een goede voorloper van de latere groepsvorming. Beste voorbeeld van een meer serieuzere bundeling van de krachten is de latere USA, die de term 'crew' regelrecht overnam volgens Amerikaans voorbeeld en zou uitgroeien tot een van de bekendste groepen van Nederland. Gelijktijdig ontstonden soortgelijke allianties, met gevarieerde samenstelling, als&omschrijving2_2=de GVB, de CRIME TIME KINGS, en de CBS. Laatstgenoemde groeide, in tegenstelling tot de USA, uit tot een van de beruchtste crews van Nederland.&omschrijving3_2= &omschrijving4_2= &omschrijving5_2= &omschrijving6_2= &omschrijving7_2= &omschrijving8_2= &omschrijving9_2= &omschrijving10_2= &omschrijving11_2= &omschrijving12_2= &video_1_2=geen&video_2_2=geen&video_3_2=geen&video_4_2=geen&totaal_fotos_2=49&titel_3=MUZIEK&omschrijving_3= &omschrijving2_3= &omschrijving3_3= &omschrijving4_3= &omschrijving5_3= &omschrijving6_3= &omschrijving7_3= &omschrijving8_3= &omschrijving9_3= &omschrijving10_3= &omschrijving11_3= &omschrijving12_3= &video_1_3=geen&video_2_3=geen&video_3_3=geen&video_4_3=geen&totaal_fotos_3=0&titel_4=MEDIA&omschrijving_4=Allerlei media uitingen uit die tijd over graffiti.&omschrijving2_4= &omschrijving3_4= &omschrijving4_4= &omschrijving5_4= &omschrijving6_4= &omschrijving7_4= &omschrijving8_4= &omschrijving9_4= &omschrijving10_4= &omschrijving11_4= &omschrijving12_4= &video_1_4=geen&video_2_4=geen&video_3_4=geen&video_4_4=geen&totaal_fotos_4=0&titel_6=WINKEL&omschrijving_6= &omschrijving2_6= &omschrijving3_6= &omschrijving4_6= &omschrijving5_6= &omschrijving6_6= &omschrijving7_6= &omschrijving8_6= &omschrijving9_6= &omschrijving10_6= &omschrijving11_6= &omschrijving12_6= &video_1_6=geen&video_2_6=geen&video_3_6=geen&video_4_6=geen&totaal_fotos_6=0&titel_7=CREDITS&omschrijving_7=Zonder deze gasten was er nooit een docu gekomen.&omschrijving2_7=&omschrijving3_7=&omschrijving4_7=&omschrijving5_7=&omschrijving6_7=&omschrijving7_7=&omschrijving8_7=&omschrijving9_7=&omschrijving10_7=&omschrijving11_7=&omschrijving12_7=&video_1_7=geen&video_2_7=geen&video_3_7=geen&video_4_7=geen&totaal_fotos_7=0&titel_8=HOTSPOTS&omschrijving_8=Alle hete plekjes in Amsterdam, voor schrijvers natuurlijk..&omschrijving2_8=&omschrijving3_8=&omschrijving4_8=&omschrijving5_8=&omschrijving6_8=&omschrijving7_8=&omschrijving8_8=&omschrijving9_8=&omschrijving10_8=&omschrijving11_8=&omschrijving12_8=&video_1_8=geen&video_2_8=geen&video_3_8=geen&video_4_8=geen&totaal_fotos_8=0&titel_9=NIEUWS&omschrijving_9= &omschrijving2_9=&omschrijving3_9=&omschrijving4_9=&omschrijving5_9=&omschrijving6_9=&omschrijving7_9=&omschrijving8_9=&omschrijving9_9=&omschrijving10_9=&omschrijving11_9=&omschrijving12_9=&video_1_9=geen&video_2_9=geen&video_3_9=geen&video_4_9=geen&totaal_fotos_9=0&titel_10=MEDIA | BOEKEN | ARTIKELEN&omschrijving_10=Naast de vele graffiti in het dagelijkse straatbeeld dienden ook diverse boeken en media als grote inspiratiebronnen. Dit begon met het verschijnen van het boek 'GETTING UP', waarin voornamelijk verhalen verteld werden door schrijvers over graffiti op de New Yorkse metro, maar ook meer visueel getinte boeken als "WATCHING MY NAME GO BY' en iets later uitgegeven klassiekers als 'SUBWAY ART' en 'STYLE WARS' hadden een gigantische impact. Laatstge- noemde verscheen in de absolute hoogtijdagen van graffiti in Nederland en had als eerste boek een aantal pagina's ingeruimd voor Amsterdam. In deze zelfde periode was het vooral de USA die regelmatig in krant en tijd- schrift te zien en te lezen was.&omschrijving2_10= &omschrijving3_10= &omschrijving4_10= &omschrijving5_10= &omschrijving6_10= &omschrijving7_10= &omschrijving8_10= &omschrijving9_10= &omschrijving10_10= &omschrijving11_10= &omschrijving12_10= &video_1_10=geen&video_2_10=geen&video_3_10=geen&video_4_10=geen&totaal_fotos_10=50&titel_999=KROONJUWELEN&omschrijving_999=A.K.Amsterdam Graffiti

Kroonjuwelen A.K.Amsterdam Graffiti is een film over de geschiedenis en opkomst van graffiti in Amsterdam. Het verhaal vertelt de belevenissen van Amsterdamse graffiti- schrijvers en kunstenaars.
Vanaf de eerste beginselen vanuit de punkperiode tot de apotheose op de Amsterdamse metro naar de wereld van hedendaagse vormgeving en kunst.

De geschiedenis vangt aan rond 1978 als de eerste schrijvers zich laten gelden in Amsterdam. De punkperiode is op z'n hoogtepunt en het straatbeeld wordt gekenmerkt door krakersrellen en charges van de mobiele eenheid. In deze&omschrijving2_999=periode zijn de eerste verschijnselen waarneembaar van iets, wat later zal uitmonden in graffiti. Bekende schrijvers en kunstenaars uit deze tijd zijn onder meer Hugo Kaagman, Diana Ozon en Dr.Rat. Vooral laatst- genoemde is, mede door zijn excentrieke levensstijl, een van de eerste personen die bekendheid verwerft door zijn naam op vele plekken in Amsterdam te laten terugkomen. Hij valt vooral op door zijn naam in grote gotische letters met witte kalk op muren te schilderen. Kaagman daarentegen onderscheidt zich door verschil- lende tunnels en kraakpanden te bewerken met zijn sjablonen, eerst illegaal, maar later ook in opdracht voor o.a. de gemeente.&omschrijving3_999=Na de Kroningsrellen die volgen in 1980 begint de punkscene langzaam uiteen te vallen. Er wordt plaatsgemaakt voor de hip-hopgeneratie die graffiti als sidekick heeft. De grote schare aan punkschrijvers wordt uitgedund of gaat, zoals bijvoorbeeld HIGH en CAT22, over in deze nieuwe stroming. De ontwikkeling van de Amsterdamse scene krijgt een nieuwe impuls en raakt in een stroomver- snelling als galeriehouder Yaki Kornblit in 1983 New Yorkse schrijvers als QUIK, LEE, ZEPHYR, DONDI (RIP) en SEEN naar Amsterdam haalt en ze laat exposeren in zijn galerie aan de Willemsparkweg. De New Yorkers, die een jarenlange reputatie hebben opgebouwd op graffitigebied, laten hun&omschrijving4_999=aanwezigheid overduidelijk blijken door op verschillende plekken in Amsterdam hun sporen na te laten middels 'pieces' en 'throw-ups' en dat is gelijk de reden waardoor Amsterdamse schrijvers als SHOE en DELTA beginnen met het maken van pieces. Geinspireerd door, onder meer, een grote QUIK throw-up, zijn ze medeverantwoordelijk voor de evolutie op graffiti- gebied die vanaf dat moment zal gaan plaatsvinden in Amsterdam. Samen met JAZ, JOKER en JEZIS richten ze graffitigroep USA (United Street Artists) op en beginnen ze met een waar graffiti-offensief door heel Amsterdam, om hierdoor velen te inspireren hetzelfde te gaan doen. De USA zijn als trend- zetters ook een prooi voor&omschrijving5_999=de media, waardoor hun kunsten landelijke bekendheid verkrijgen. Ze maken vooral furore door te verschijnen in het programma 'Jonge Helden' van de VPRO en het beschilderen van de studio van muziekprogramma COUNTDOWN, maar tevens duiken ze ook regelmatig op in landelijke tijdschriften. De aandacht die deze dagen aan graffiti wordt geschonken is voornamelijk positief. Graffiti wordt nog niet als serieus vandalisme gezien en dat is ook de reden dat de USA zich kan ontplooien als een commerciele crew die steeds vaker wordt gevraagd om in opdracht te werken. Waar de USA zich op dat moment steeds meer toelegt op het spuiten van opdrachten, ontwikkelt zich in het Amsterdamse straatbeeld de&omschrijving6_999=opkomst van een fenomeen wat steeds sneller voor grote ergernis zal gaan zorgen. Meer en meer Amsterdamse jongeren bekeren zich tot graffitikunst en starten soortgelijke crews op, als bijvoorbeeld de CBS onder impuls van HIGH, en de GVB waarbinnen RHYME een grote inspirator blijkt te zijn. Het duurt dan ook niet lang voordat Amsterdam de bakermat is van een landelijk in opkomst zijnde jongerencultuur. Grootste katalisator voor deze groei is zonder twijfel de documentaire 'Style Wars', een film over graffiti op de New Yorkse metro's, welke in september 1985 door de VARA op TV wordt uitge- zonden. Hiermee wordt binnen de grenzen van Nederland zo onge- veer het startschot gegeven voor&omschrijving7_999=honderden, zo niet duizenden jongeren die zich bezig gaan houden met graffiti. Aangezien de USA dan al een aardige staat van dienst heeft opgebouwd, worden ze standaard gevraagd voor interviews en media optredens om het fenomeen uit te leggen en te demonstreren. De crew verwerft hierdoor een Kingstatus, ondanks dat ze eigelijk al over hun actieve carriere-top heen zijn en andere schrijvers de toon in Amsterdam zetten. Dit wordt nog versterkt door het uitkomen van het boek Spraycan Art van Henry Chalfant en James Prigoff in 1987. Hierin staat ook een item over SHOE en de USA, waarmee ze Amsterdam ook internationaal op de kaart zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. Dat de&omschrijving8_999=commercie van graffiti inmiddels is doorgedrongen op meerdere vlakken blijkt wel uit het feit dat warenhuisketen VenD in 1987 een landelijke graffiti- wedstrijd organiseert. De finale is een grote schrijversmeeting, vindt plaats in de Beurs van Berlage en is kenmerkend voor de impact die graffiti heeft op de samenleving op dat moment. Het zijn de hoogtijdagen van deze jongerencultuur en laten zien dat graffiti binnen de grenzen zijn absolute top heeft bereikt! Deze topdagen, waarin de CBS de scepter zwaait binnen de hoofdstad, zullen aanhouden tot ongeveer begin 1989. Veel ervaren schrijvers doen, in meer of mindere mate, nog hun ding, er vinden extreme acties plaats en het 'doen' van extreme&omschrijving9_999=plekken, zoals rooftops is zeer populair. Paralel gaand met het verdwijnen van de oude garde dient een jongere generatie nieuwe schrijvers zich aan. De keerzijde van de medaille wordt echter ook steeds zichtbaarder, want de gemeente Amsterdam is de graffiti spuugzat en pakt steeds meer schrijvers op, de boetes en schoonmaakkosten worden hoger en meer en meer oude schrijvers houden het daarom voor gezien en stoppen ermee omdat ze alles wel een keer gedaan hebben. Het jaar 1990 is dan ook een dieptepunt te noemen. Het blijkt de bekende stilte voor de storm, want waar graffiti op straat langzaam maar zeker verdwijnt, beginnen ondergronds schrijvers het Amsterdamse metronetwerk op reguliere basis onder te&omschrijving10_999='bomben', met als gevolg dat steeds meer 'pieces' langer blijven rijden. Dit blijft niet onopgemerkt in de scene en rond 1991 zijn er steeds meer schrijvers op de metro's actief. Wanneer door milieu- overwegingen de metro's ook niet meer schoongemaakt mogen worden is dit landelijk nieuws en is het hek van de dam. Een grote schare schrijvers gaat de metro's bespuiten, waaronder ook een aantal oude schrijvers die net een jaar of 2 gestopt waren. Vele namen denderen voorbij op de zilveren treinen die van voor naar achter en van boven naar onder volledig ondergespoten zijn. Het zal het absolute hoogtepunt blijken in de graffitihistorie van Amsterdam, vergelijkingen met New York&omschrijving11_999=zijn terecht en snel gemaakt. De grote aandacht omtrent het hele gebeuren zorgt echter tevens voor de ommekeer. Enkele prominente schrijvers duiken op in een item over de metro- graffiti tijdens het programma Fa. Onrust van de VPRO, maar zullen niet lang daarna worden aangehouden en berecht voor hun activiteiten. Ondanks dat enkele van bovengenoemde mensen nog steeds actief zijn, betekent dit moment een beetje het einde voor een generatie graffiti- schrijvers die de Amsterdamse graffitiscene heeft gemaakt tot wat het nu is. Daarbij is graffiti voor velen de basis geweest voor hetgeen ze vandaag de dag doen. De generatie schrijvers van toen bepaalt de vormgeving van nu…&omschrijving12_999= &video_1_999=geen&video_2_999=geen&video_3_999=geen&video_4_999=geen&totaal_fotos_999=0&titel_20=AGAIN&omschrijving_20=AGAIN is 1 van de grootste bombers die Amsterdam rijk is. Niet verwonderlijk getuige de keuze voor zijn naam. Ooit in 1983 begonnen met graffiti en vanaf dat moment vooral faam gemaakt met het onafgebroken schrijven van zijn naam door heel Amsterdam. Tevens de laatste jaren fanatiek pieces aan het zetten. Opvallend is zijn keuze voor het opereren op eigen houtje, maar heeft ook een goede bombing-partner in JERK, waarmee hij midden jaren '80 vaak een tandem vormde. Stond als een van de eersten met een piece op het bekend/beruchte Waterlooplein, 1 van de bekendste hall of fames van Amsterdam. Nog steeds actief.&omschrijving2_20= &omschrijving3_20= &omschrijving4_20= &omschrijving5_20= &omschrijving6_20= &omschrijving7_20= &omschrijving8_20= &omschrijving9_20= &omschrijving10_20= &omschrijving11_20= &omschrijving12_20= &video_1_20=geen&video_2_20=geen&video_3_20=geen&video_4_20=geen&totaal_fotos_20=13&titel_21=ALIEN&omschrijving_21=Een van de stijlmeesters van de Amsterdamse graffitiscene en een van de meest gekopieerde graffitischrijvers van Nederland, naast de USA, is ALIEN. DIt vanwege de vele kopien van zijn schetsen die midden jaren '80 door graffitischrijvers in heel Nederland werden geruild. Wat zijn eigen werk betreft zijn de pieces die hij samen met RHYME heeft gemaakt het bekendst, en dan de zilverpieces op het Van Gogh museum in het bijzonder. Heeft 10 jaar geleden afscheid genomen van het graffitiwereldje om zich volledig te richtten op het kunstenaarsschap.&omschrijving2_21= &omschrijving3_21= &omschrijving4_21= &omschrijving5_21= &omschrijving6_21= &omschrijving7_21= &omschrijving8_21= &omschrijving9_21= &omschrijving10_21= &omschrijving11_21= &omschrijving12_21= &video_1_21=geen&video_2_21=geen&video_3_21=geen&video_4_21=geen&totaal_fotos_21=9&titel_23=DELTA&omschrijving_23=DELTA begon in 1983 onder de naam FIX met graffiti. Veranderde zijn naam daarna in LONE, maar kort daarna in DELTA en is deze naam tot op de dag van vandaag blijven schrijven. Heeft zich altijd gekenmerkt door een eigen specifieke stijl. Was mede crewlid van de USA midden jaren 80, maar richtte daarna zijn eigen INC (In Control) crew op. Meest opmerkelijke feit is de continue ontwikkeling van zijn letters, welke tegenwoordig steeds meer transformeren richting industriėle vormen. Zorgde voor een persoonlijke 'stijl'-aardverschuiving toen hij begin jaren 90, na een absentie van ruim 2 jaar, de graffitiwereld liet kennismaken met zijn 3D-stijl, een stijl die door velen&omschrijving2_23=gekopieerd zou worden. Werkt al geruime tijd als gerespecteerd internationaal grafisch-/industrieel ontwerper.
deltainc.nl&omschrijving3_23= &omschrijving4_23= &omschrijving5_23= &omschrijving6_23= &omschrijving7_23= &omschrijving8_23= &omschrijving9_23= &omschrijving10_23= &omschrijving11_23= &omschrijving12_23= &video_1_23=http://www.kroonjuwelen.com/site/flv/delta_01.flv&video_2_23=flv/delta_02.flv&video_3_23=flv/delta_03.flv&video_4_23=flv/delta_04.flv&totaal_fotos_23=35&titel_24=DIANA OZON&omschrijving_24=Dichteres/Schrijfster/Performster/Columniste DIANA OZON heeft altijd een grote binding gehad met het graffitiwereldje. Deze duizendpoot en punkster van het eerste uur was goed bevriend met onder andere DR. RAT en HUGO KAAGMAN. Daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor het oprichten van de 'Koecrandt', de 1e officiele punkkrant van Nederland en 'Galerie Anus', een galerie in kraakpand het Zebra- huis in de Sarphatistraat waar punkminnend Nederland zich begin jaren '80 verzamelde. Heeft net haar nieuwste dichtbundel 'Bronwater' uit en bezit daar- naast een van de best bewaarde archieven van Amsterdam en Nederland qua historie van de Punk. www.diana-ozon.nl&omschrijving2_24= &omschrijving3_24= &omschrijving4_24= &omschrijving5_24= &omschrijving6_24= &omschrijving7_24= &omschrijving8_24= &omschrijving9_24= &omschrijving10_24= &omschrijving11_24= &omschrijving12_24= &video_1_24=geen&video_2_24=geen&video_3_24=geen&video_4_24=geen&totaal_fotos_24=10&titel_25=DR. RAT&omschrijving_25=De op jonge leeftijd overleden Ivar Vics wordt algemeen beschouwd als de grote inspiratiebron en grondlegger van de hedendaagse graffiti- scene. Opererend onder het pseudoniem DR. RAT verwierf deze kunstenaar annex punker in hart en nieren een zelfde soort van status als die van TAKI 183 in New York. Kwam tot grote bloei in de kraak/punkperiode eind jaren '70, begin '80 en is vooral geroemd om zijn feilloze kalligrafische handschrift. Was een groot talent, deed de Rietveld Academie, haalde met zijn graffiti destijds de landelijke pers en was op guerrilla-achtige wijze actief voor de piratenzender PKP-TV. Ondanks alles te vroeg overleden op 29 juni 1981. href="http://www.diana-ozon.nl/pivot/entry.php?id=119" target="_blank">DR. RAT&omschrijving2_25= &omschrijving3_25= &omschrijving4_25= &omschrijving5_25= &omschrijving6_25= &omschrijving7_25= &omschrijving8_25= &omschrijving9_25= &omschrijving10_25= &omschrijving11_25= &omschrijving12_25= &video_1_25=geen&video_2_25=geen&video_3_25=geen&video_4_25=geen&totaal_fotos_25=11&titel_26=EGO&omschrijving_26=Een van de grootste bombers die Amsterdam ooit heeft gehad is EGO. Geldt, naast DR. RAT, als een van de grote inspiratiebronnen voor de daaropvolgende generatie schrijvers. Maakte zijn 1e bloeiperiode door rondom de punk-/kraaktijd begin jaren '80, waarin de EGO-tags destijds door twee personen door heel Amsterdam werden aangebracht waarbij de verhouding '90-10 procent' was. De pre-graffiti-achtige EGO-tags kenmerken zich door eenvoud en een sterk grafisch karakter en stammen nog uit een tijd dat er in Amsterdam niet of nauwelijks pieces gemaakt werden.&omschrijving2_26=Als het al zover kwam waren dit grote uitvergrotingen van de tags met een outline eromheen, iets wat EGO veelvuldig gedaan heeft en.. vandaag de dag weer doet...&omschrijving3_26= &omschrijving4_26= &omschrijving5_26= &omschrijving6_26= &omschrijving7_26= &omschrijving8_26= &omschrijving9_26= &omschrijving10_26= &omschrijving11_26= &omschrijving12_26= &video_1_26=geen&video_2_26=geen&video_3_26=geen&video_4_26=geen&totaal_fotos_26=4&titel_27=GASP&omschrijving_27=Toen GASP in 1983 met graffiti begon, schreef ook hij FIX, evenals DELTA, en een ontmoeting met laatstgenoemde bleef dan ook niet lang uit. Dit resulteerde in langdurige vriendschap waaruit jaren later de INC voortvloeide, een van Amsterdams' meest toonaangevende crews. GASP valt vooral op door zijn grote talent voor throw-ups, welke eind jaren '80 overal in de stad en op trams en metro's verschenen. En tegelijkertijd zijn klassieke stijl van letters die hij is blijven hanteren.&omschrijving2_27= &omschrijving3_27= &omschrijving4_27= &omschrijving5_27= &omschrijving6_27= &omschrijving7_27= &omschrijving8_27= &omschrijving9_27= &omschrijving10_27= &omschrijving11_27= &omschrijving12_27= &video_1_27=geen&video_2_27=geen&video_3_27=geen&video_4_27=geen&totaal_fotos_27=19&titel_28=HIGH&omschrijving_28=In 1985 richtte HIGH samen met klasgenoot DAZE de CBS crew op, wat staat voor Criminal Bombing Squadron, een naam die ze door de jaren heen eer aangedaan hebben, want de CBS werd, mede door vele berovingen en het toepassen van geweld midden jaren '90, de beruchtste graffiticrew van Amsterdam en daarmee Nederland. HIGH was 2 jaar daarvoor, in 1983, al begonnen met het schrijven en sindsdien is zijn meest opvallende graffitikenmerk het Amsterdamse 3-kruis, wat hij vanaf het begin in zijn tag heeft verwerkt. Naast het schrijven van graffiti is hij tevens actief binnen de F-Side van Ajax en daardoor mede verantwoordelijk voor de grote Ajax-graffiti achter de goal in de Amsterdam ArenA.&omschrijving2_28=Verwierf tevens grote bekendheid door het beschilderen van vele bouwketen in Amsterdam.&omschrijving3_28= &omschrijving4_28= &omschrijving5_28= &omschrijving6_28= &omschrijving7_28=&omschrijving8_28=&omschrijving9_28=&omschrijving10_28=&omschrijving11_28=&omschrijving12_28=&video_1_28=flv/high_01.flv&video_2_28=flv/high_02.flv&video_3_28=geen&video_4_28=geen&totaal_fotos_28=25&titel_29=HUGO KAAGMAN&omschrijving_29=HUGO KAAGMAN stamt nog uit de punk-/kraaktijd van eind jaren '70 waarin hij, onder de naam Amarillo, de stad volschreef. Is zich later gaan toeleggen op sjabloongraffiti en heeft dit uitgebouwd tot zijn speciali- teit, waardoor hij uitgroeide tot volwaardig kunstenaar. Bekendste voorbeel- den van deze sjabloongraffiti waren het Zebrahuis in de Sarphatistraat en de schutting bij Het Waterlooplein, waarvan hij in 1987 ook nog eens het metrostation bombde met JAZ en SHOE van de USA crew. Richtte in het Zebrahuis samen met Diana Ozon punktijdschrift 'De Koeckrandt' op en had hier lange tijd samen met haar
'Galerie Anus'.
www.kaagman.nl&omschrijving2_29= &omschrijving3_29= &omschrijving4_29= &omschrijving5_29= &omschrijving6_29= &omschrijving7_29= &omschrijving8_29= &omschrijving9_29= &omschrijving10_29= &omschrijving11_29= &omschrijving12_29= &video_1_29=flv/kaagman_01.flv&video_2_29=flv/kaagman_02.flv&video_3_29=geen&video_4_29=geen&totaal_fotos_29=8&titel_30=JAZ&omschrijving_30=JAZ, zoon van een bekend Nederlands acteur, kwam in 1985, als laatste lid, de USA crew versterken. Moest hiervoor wel een heus graffiti-examen afleggen, maar groeide na het slagen daarvan echter uit tot een volwaardig USA-lid met dezelfde Kingstatus als de rest. Vooral zijn cartoons waren destijds erg opmerkelijk, maar daarnaast had hij ook een erg mooie handstyle. Is van huis uit altijd gestimuleerd om kunst te maken. Heeft de graffiti op een gegeven moment losgelaten om zich volledig te gaan richten op autonome kunst. Tegenwoordig werkt hij dan ook fulltime als kunstenaar en heeft zijn atelier in Amsterdam. href="http://www.jasperkrabbe.com" target="_blank">www.jasperkrabbe.com&omschrijving2_30= &omschrijving3_30= &omschrijving4_30= &omschrijving5_30= &omschrijving6_30= &omschrijving7_30= &omschrijving8_30= &omschrijving9_30= &omschrijving10_30= &omschrijving11_30= &omschrijving12_30= &video_1_30=flv/jaz_01.flv&video_2_30=flv/jaz_02.flv&video_3_30=geen&video_4_30=geen&totaal_fotos_30=16&titel_31=JEZIS&omschrijving_31=JEZIS is afkomstig uit de punkgraffititijd maar werd pas echt bekend toen hij omstreeks 1984 de leden van de USA ontmoette. Hij sloot zich meteen aan bij de crew en ging vanaf dat moment ook New York-achtige graffiti maken. Verwierf tevens landelijke bekendheid met het bespuiten van vuilniswagens in opdracht van de gemeente Amsterdam met partner JAZ van de USA. In 1987 besloot hij met graffiti te stoppen door de verharding in de scene en het gevoel alles wel een keer gedaan te hebben. Tegenwoordig is JEZIS cameraman.&omschrijving2_31=&omschrijving3_31=&omschrijving4_31=&omschrijving5_31=&omschrijving6_31=&omschrijving7_31=&omschrijving8_31=&omschrijving9_31=&omschrijving10_31=&omschrijving11_31=&omschrijving12_31=&video_1_31=flv/jezis_01.flv&video_2_31=flv/jezis_02.flv&video_3_31=flv/jezis_03.flv&video_4_31=geen&totaal_fotos_31=23&titel_32=JOKER&omschrijving_32=USA lid van het eerste uur JOKER is vooral bekend geworden door zijn eigen kenmerkende 'bollen'-stijl. Een stijl die hij in 1986 voor het eerst toepaste en welke compleet anders was dan het gene wat SHOE en de andere USA-leden creerden. Viel tevens op door zijn 'Lollifant'-creaties, waarvan er twee verschenen in het boek 'Spraycan Art' van Henry Chalfant en James Prigoff. In 1987 richtte hij samen met SHOE en Vampirella het bedrijfje 3D Design op waarna hij stukje bij beetje uit de graffiti-scene verdween. Tegenwoordig heeft hij een reclamebuerau in de Amsterdamse binnenstad.&omschrijving2_32= &omschrijving3_32= &omschrijving4_32= &omschrijving5_32= &omschrijving6_32= &omschrijving7_32= &omschrijving8_32= &omschrijving9_32= &omschrijving10_32= &omschrijving11_32= &omschrijving12_32= &video_1_32=geen&video_2_32=geen&video_3_32=geen&video_4_32=geen&totaal_fotos_32=12&titel_33=KORNBLIT&omschrijving_33=De Amsterdamse galeriehouder YAKI KORNBLIT is er in 1983 persoonlijk verantwoordelijk voor dat New Yorkse graffitischrijvers als QUIK, ZEPHYR en DONDI naar Amsterdam worden gehaald om in zijn galerie te exposeren. Onbedoeld geeft hij hiermee het startschot voor, onder andere, schrijvers van de USA om zich verder te ontwikkelen dan ze tot dan toe gedaan hebben. Aan de hand van Amsterdamse schrijvers worden de New Yorkers door Amsterdam geleid en vice versa en vele vriendschappen zijn geboren. Waar YAKI KORNBLIT tegenwoordig uithangt is onbekend.&omschrijving2_33= &omschrijving3_33= &omschrijving4_33= &omschrijving5_33= &omschrijving6_33= &omschrijving7_33= &omschrijving8_33= &omschrijving9_33= &omschrijving10_33= &omschrijving11_33= &omschrijving12_33= &video_1_33=geen&video_2_33=geen&video_3_33=geen&video_4_33=geen&totaal_fotos_33=7&titel_34=OASE&omschrijving_34=Oorspronkelijk afkomstig uit Alkmaar, maar al vrij vroeg doorgedrongen binnen de Amsterdamse graffitiscene is OASE. Veelal geroemd vanwege zijn kenmerkende character-talent en daardoor al snel opgepikt door Amsterdamse schrijvers als DELTA en RHYME, waarmee hij veel samenwerkt(e). Twee van de meest in het oog springende samenwerkingen met RHYME zijn een zilveren Blockbuster bij het Vondelpark en zijn 'Vaughn Bode' characters op het Waterlooplein die een RHYME-piece ondersteunden. Tegenwoordig internationaal werkzaam als illustrator en vormgever.&omschrijving2_34=&omschrijving3_34=&omschrijving4_34=&omschrijving5_34=&omschrijving6_34=&omschrijving7_34=&omschrijving8_34=&omschrijving9_34=&omschrijving10_34=&omschrijving11_34=&omschrijving12_34=&video_1_34=geen&video_2_34=geen&video_3_34=geen&video_4_34=geen&totaal_fotos_34=16&titel_35=PENGO&omschrijving_35=PENGO is binnen de CBS, waar hij ook toe behoorde, zo 'n beetje de rechterhand van HIGH. PENGO doet ook al aan graffiti sinds 1984/85 en maakte er op een gegeven moment een sport van om op de meest onmogelijke plekken een piece te zetten. Zo stond hij in 1987 samen met SHEA van de CBS bijvoorbeeld op het schuine dak van het Amsterdams concertgebouw en maakte hij tijdens zijn hele carriere ook veel straatpieces door heel Amsterdam op de meest in het oog springende plekken.&omschrijving2_35=&omschrijving3_35=&omschrijving4_35=&omschrijving5_35=&omschrijving6_35=&omschrijving7_35=&omschrijving8_35=&omschrijving9_35=&omschrijving10_35=&omschrijving11_35=&omschrijving12_35=&video_1_35=geen&video_2_35=geen&video_3_35=geen&video_4_35=geen&totaal_fotos_35=19&titel_36=QUIK&omschrijving_36=QUIK is een van de bekendste graffiti-artiesten uit New York. Maakte eind jaren '70 deel uit van de pioniersgeneratie metroschrijvers welke geportretteerd werden in de graffitifilm 'Style Wars' en het boek 'Subway Art'. Behoorde tevens tot de eerste groep schrijvers welke in 1983 door galleryhouder Yaki Kornblit naar Amsterdam werden gehaald om te exposeren. Liet in de buurt van deze gallery destijds ook een spoor van graffiti achter, waaronder meerdere grote throw-ups, welke een grote inspiratiebron vormden voor de leden van de USA crew, die in deze buurt woonden. QUIK werkt tegenwoordig als kunstenaar en is regelmatig te vinden op graffiti-exhibitions in Europa.&omschrijving2_36= &omschrijving3_36= &omschrijving4_36= &omschrijving5_36= &omschrijving6_36= &omschrijving7_36= &omschrijving8_36= &omschrijving9_36= &omschrijving10_36= &omschrijving11_36= &omschrijving12_36= &video_1_36=flv/QUIK_01.flv&video_2_36=flv/QUIK_02.flv&video_3_36=flv/QUIK_03.flv&video_4_36=geen&totaal_fotos_36=24&titel_37=RHYME&omschrijving_37=RHYME schrijft al sinds het begin van de jaren '80 en behoort zowel tot de CBS als tot de GVB, welke laatstgenoemde ook een zeer invloedrijke Amsterdamse crew uit de midden jaren '80 was. Valt vooral op door het grote aantal bouwketen dat hij, al dan niet met HIGH, heeft gedaan en tevens het vasthouden aan de jaren '80 stijl kenmerkt hem. Het best te omschrijven als de ideale combinatie tussen een bomber en een piecer, want naast fullcolor producties op muren, trams of metro's doet hij net zo makkelijk een ongelooflijke bombmissie, zoals die met ANGEL in 1990 toen ze 'ALLCITY' gingen met ingevulde throw-ups.&omschrijving2_37=&omschrijving3_37=&omschrijving4_37=&omschrijving5_37=&omschrijving6_37=&omschrijving7_37=&omschrijving8_37=&omschrijving9_37=&omschrijving10_37=&omschrijving11_37=&omschrijving12_37=&video_1_37=geen&video_2_37=geen&video_3_37=geen&video_4_37=geen&totaal_fotos_37=33&titel_38=SHOE&omschrijving_38=SHOE wordt algemeen beschouwd als de King van Nederland. Heeft deze naam vooral te danken aan vele publiciteit in de media en progressieve stijl midden jaren '80. Richt rond deze tijd met JEZIS, DELTA, JAZ en JOKER ook de USA crew op, welke landelijke bekendheid verkreeg door als eerste groep graffitischrijvers commerciele opdrachten uit te voeren en op TV te verschijnen bij het programma 'Jonge Helden' van de VPRO. Is overseas president van DONDI' s (RIP) CIA crew en werkt sinds jaar en dag als gerespecteerd grafisch vormgever.
www.nielsshoemeulman.com
www.unruly.n&omschrijving2_38= &omschrijving3_38= &omschrijving4_38= &omschrijving5_38= &omschrijving6_38= &omschrijving7_38= &omschrijving8_38= &omschrijving9_38= &omschrijving10_38= &omschrijving11_38= &omschrijving12_38= &video_1_38=flv/shoe_01.flv&video_2_38=flv/shoe_02.flv&video_3_38=flv/shoe_03.flv&video_4_38=geen&totaal_fotos_38=27&titel_39=WALKING JOINT&omschrijving_39=Walking Joint schreven geen naam maar een ikoontje; de lopende pretsigaret, ze waren met z'n drieen en zijn alleen actief geweest in de punkperiode. Ze hebben ook een aantal pieces gedaan waaronder het 'eilandje' in de Vondelstraat.&omschrijving2_39= &omschrijving3_39= &omschrijving4_39= &omschrijving5_39= &omschrijving6_39= &omschrijving7_39= &omschrijving8_39= &omschrijving9_39= &omschrijving10_39= &omschrijving11_39= &omschrijving12_39= &video_1_39=geen&video_2_39=geen&video_3_39=geen&video_4_39=geen&totaal_fotos_39=6&titel_40=ZAP&omschrijving_40=ZAP, die begon met schrijven in 1983, heeft zijn bekendheid veelal te danken aan het schrijven op en in trams en het bomben van metrotunnels, maar was daarnaast ook ruim drie jaar lang in de stad het meest waarneembaar, refererend aan de uitspraak van QUIK dat 'Als je naar Amsterdam komt maar een ding ziet en dat is ZAP'. Maar vooral de tunnels waren een soort van persoonlijke speeltuin voor hem en makkelijk toegankelijk, mede omdat hij de sleutels die toegang verschaften tot deze tunnels in zijn bezit had. Hing ook vaak rond op de 'Hang-out' bij het Leidscheplein en was nooit te beroerd tot het leveren van geinige streken en het zelf maken en afsteken van bommen. Wordt zo 'n beetje&omschrijving2_40=beschouwd als 'All Time King of Trams'. Is na het graffitischrijven de detailhandel ingegaan.&omschrijving3_40= &omschrijving4_40= &omschrijving5_40= &omschrijving6_40= &omschrijving7_40= &omschrijving8_40= &omschrijving9_40= &omschrijving10_40= &omschrijving11_40= &omschrijving12_40= &video_1_40=flv/zap_01.flv&video_2_40=flv/zap_02.flv&video_3_40=flv/zap_03.flv&video_4_40=geen&totaal_fotos_40=16&titel_49=THE BATTLE OF WATERLOO&omschrijving_49=AMSTERDAM GRAFFITI THE BATTLE OF WATERLOO 25 JAAR GRAFFITI HISTORIE OP HET WATERLOOPLEIN / MR. VISSERPLEIN (1978-2003)
Amsterdam Graffiti: The Battle of Waterloo is een uniek tijdsdocument. Het boek vertelt het verhaal over de opkomst en neergang van Amsterdams meest beruchte graffiti-vrijplaats. Het gebied rond het Waterloo- plein/Mr. Visserplein was de gemeente Amsterdam al jaren een doorn in het oog. Tegelijkertijd is deze locatie een bedevaarts- oord voor graffitikunstenaars uit heel Europa geweest. Begin 2003 is de legendarische 'Waterlooplein-Hall of Fame' noodgedwongen opgehouden te bestaan. Hiermee is niet alleen een einde gekomen aan de 'battle' tussen graffiti-&omschrijving2_49=schrijvers onderling, met de stad en de maatschappij en de politie, maar vooral een eind aan de strijd tussen de verschillende graffitistijlen die de muren van het Mr. Visserplein 25 jaar domineer- den. Graffiti anno 2004, vervloekt en bewonderd door veel mensen, is niet meer weg te denken uit het dagelijks straatbeeld. Aan de hand van exclusief beeldmateriaal en interviews met hoofdpersonen uit de Amsterdamse graffitiscene, wordt de lezer meegenomen naar een wereld van pieces, tags, throw-ups, vandalen, kunste- naars, egotrippers en thrill- seekers. Met dit boek willen de auteurs de ontstaans- geschiedenis vastleggen van een controversiele subcultuur in&omschrijving3_49=Amsterdam. Een beweging die een hele generatie jongeren heeft beinvloed.

Remko Koopman Hein Sonnemans Marcel van Tiggelen www.waterloograffiti.nl © 2004,
Stadsuitgeverij Amsterdam ISBN 90 5366 101 8&omschrijving4_49= &omschrijving5_49= &omschrijving6_49= &omschrijving7_49= &omschrijving8_49= &omschrijving9_49= &omschrijving10_49= &omschrijving11_49= &omschrijving12_49= &video_1_49=geen&video_2_49=geen&video_3_49=geen&video_4_49=geen&totaal_fotos_49=6&titel_50=AMSTERDAM '80&omschrijving_50=

AMSTERDAM '80


Amsterdam, oktober 1980


Uitgegeven door NIXDORF COMPUTERS BV te Utrecht
(Postbus 7005 - 3502 KA  Utrecht)
Van het wel en wee van Amsterdam in 1980 geeft dit boekje, speciaal samengesteld ter gelegenheid van de Efficiency Beurs in de RAI, van de hak op de tak een aantal beelden.&omschrijving2_50= &omschrijving3_50= &omschrijving4_50= &omschrijving5_50= &omschrijving6_50= &omschrijving7_50= &omschrijving8_50= &omschrijving9_50= &omschrijving10_50= &omschrijving11_50= &omschrijving12_50= &video_1_50=geen&video_2_50=geen&video_3_50=geen&video_4_50=geen&totaal_fotos_50=7&titel_51=EROTICA&omschrijving_51=EROTICA - Vaughn Bode (RIP)

Uitgave Dendros BV
Postbus 142, 2110 AC
Aerdenhout, Nederland

© 1983 Nederlandse uitgave Dendros

Redaktie: Henning Kure

ISBN 90 44 0017 4&omschrijving2_51= &omschrijving3_51= &omschrijving4_51= &omschrijving5_51= &omschrijving6_51= &omschrijving7_51= &omschrijving8_51= &omschrijving9_51= &omschrijving10_51= &omschrijving11_51= &omschrijving12_51= &video_1_51=geen&video_2_51=geen&video_3_51=geen&video_4_51=geen&totaal_fotos_51=6&titel_52=GETTING UP&omschrijving_52=Subway Graffiti in New York

Craig Castleman

"Gettting Up" is the term used by graffiti "artists" to describe their succes in making their mark on the New York subway system. Through candid interviews, New Yorker Craig Castleman documents the inside story of the lives and activities of these young graffitist.

© 1982 by
The Massachusetts Institute of Technology

ISBN 0-262-03089-6&omschrijving2_52= &omschrijving3_52= &omschrijving4_52= &omschrijving5_52= &omschrijving6_52= &omschrijving7_52= &omschrijving8_52= &omschrijving9_52= &omschrijving10_52= &omschrijving11_52= &omschrijving12_52= &video_1_52=geen&video_2_52=geen&video_3_52=geen&video_4_52=geen&totaal_fotos_52=5&titel_53=PARADISO STILLS&omschrijving_53=Max Natkiel

Onder de fanatieke bezoekers bevond zich Max Natkiel (1943). Hij werd tijdens het vertier bewust van de tijdelijke aard van dit alles wat hij steeds met zoveel plezier weer opzocht. Vanaf 1980 besloot hij een camera mee op concertbezoeken en naar gelegenheidsavonden mee te nemen om de vergankelijkheid stil te zetten. Nog net op tijd om het einde van de eerste punkgolf en de overgang naar de jaren tachtig met haar ver- scheidenheid van skins, rude boys, rasta's, rockers, molukkers, teds, mods, autonomen, heavy metal rockers en nog steeds punks in hun internationale ontmoetings-&omschrijving2_53=centrum te vereeuwigen.

© 1986 Max Natkiel - Fotografie
© 1986 Diana Ozon - Tekst
© 1986 Uitgave Stichting Fragment Foto

ISBN 90 6579 0 17 9&omschrijving3_53= &omschrijving4_53= &omschrijving5_53= &omschrijving6_53= &omschrijving7_53= &omschrijving8_53= &omschrijving9_53= &omschrijving10_53= &omschrijving11_53= &omschrijving12_53= &video_1_53=geen&video_2_53=geen&video_3_53=geen&video_4_53=geen&totaal_fotos_53=7&titel_54=SPRAYCAN ART&omschrijving_54=SPRAYCAN ART


Henry Chalfant - James Prigoff


First published in Great Britain in 1987 by Thames and Hudson Ltd. London
Reprinted in 1988


© 1987
Thames and Hudson Ltd. London


Photographs
© Henry Chalfant and James Prigoff&omschrijving2_54= &omschrijving3_54= &omschrijving4_54= &omschrijving5_54= &omschrijving6_54= &omschrijving7_54= &omschrijving8_54= &omschrijving9_54= &omschrijving10_54= &omschrijving11_54= &omschrijving12_54= &video_1_54=geen&video_2_54=geen&video_3_54=geen&video_4_54=geen&totaal_fotos_54=6&titel_55=SUBWAY ART&omschrijving_55=SUBWAY ART


Martha Cooper - Henry Chalfant


First published in Great Britain in 1984 by Thames and Hudson Ltd. London
Reprinted in 1987


© 1984
Thames and Hudson Ltd. London
Photographs © 1984
Henry Chalfant and Martha Cooper&omschrijving2_55= &omschrijving3_55= &omschrijving4_55= &omschrijving5_55= &omschrijving6_55= &omschrijving7_55= &omschrijving8_55= &omschrijving9_55= &omschrijving10_55= &omschrijving11_55= &omschrijving12_55= &video_1_55=geen&video_2_55=geen&video_3_55=geen&video_4_55=geen&totaal_fotos_55=6&titel_56=WATCHING MY NAME&omschrijving_56=

Watching my name go by
Documented by Mervyn Kurlansky and Jon Naar. Text by Norman Mailer


Produced and published by
Mathews Miller Dunbar Ltd
51 Endell Street
London WC2H 9AJ England


First printing


Photographs Copyright 1974 by
Jon Naar and Mervyn Kurlansky
Text Copyright 1974 by Norman Mailer

&omschrijving2_56= &omschrijving3_56= &omschrijving4_56= &omschrijving5_56= &omschrijving6_56= &omschrijving7_56= &omschrijving8_56= &omschrijving9_56= &omschrijving10_56= &omschrijving11_56= &omschrijving12_56= &video_1_56=geen&video_2_56=geen&video_3_56=geen&video_4_56=geen&totaal_fotos_56=6&titel_57=DIVERS&omschrijving_57=Diverse artikelen, posters en andere uitingen.&omschrijving2_57= &omschrijving3_57= &omschrijving4_57= &omschrijving5_57= &omschrijving6_57= &omschrijving7_57= &omschrijving8_57= &omschrijving9_57= &omschrijving10_57= &omschrijving11_57= &omschrijving12_57= &video_1_57=geen&video_2_57=geen&video_3_57=geen&video_4_57=geen&totaal_fotos_57=9&titel_58=STYLE WARS&omschrijving_58=Stylewars.com&omschrijving2_58= &omschrijving3_58= &omschrijving4_58= &omschrijving5_58= &omschrijving6_58= &omschrijving7_58=&omschrijving8_58=&omschrijving9_58=&omschrijving10_58=&omschrijving11_58=&omschrijving12_58=&video_1_58=geen&video_2_58=geen&video_3_58=geen&video_4_58=geen&totaal_fotos_58=0&titel_59=BEATSTREET&omschrijving_59=href="http://mfile.akamai.com/28/asf/mgm.download.akamai.com/28/BEATSTRE_t_300K.asx?obj=v002" target="_blank">Trailer (wmv)&omschrijving2_59= &omschrijving3_59= &omschrijving4_59= &omschrijving5_59= &omschrijving6_59= &omschrijving7_59=&omschrijving8_59=&omschrijving9_59=&omschrijving10_59=&omschrijving11_59=&omschrijving12_59=&video_1_59=geen&video_2_59=geen&video_3_59=geen&video_4_59=geen&totaal_fotos_59=1&titel_60=CBS&omschrijving_60=
CRIMINAL BOMBING SQUADRON
CAN'T BE STOPPED

HIGH, PENGO, SHEA, DAZE, CULA, RASD, BANANA, BAR, PAR (RIP), RHYME, ZAR, SOUN, DIZ, ZAGY, SNAKE&omschrijving2_60= &omschrijving3_60= &omschrijving4_60= &omschrijving5_60= &omschrijving6_60= &omschrijving7_60= &omschrijving8_60= &omschrijving9_60= &omschrijving10_60= &omschrijving11_60= &omschrijving12_60= &video_1_60=geen&video_2_60=geen&video_3_60=geen&video_4_60=geen&totaal_fotos_60=12&titel_61=CIA&omschrijving_61=

CRIMINALS IN ACTION


CRAZY INSIDE ARTISTS


DONDI (RIP), ZEPHYR, DURO, KEL, AERON (NEW YORK), SHOE, DELTA

&omschrijving2_61= &omschrijving3_61= &omschrijving4_61= &omschrijving5_61= &omschrijving6_61= &omschrijving7_61= &omschrijving8_61= &omschrijving9_61= &omschrijving10_61= &omschrijving11_61= &omschrijving12_61= &video_1_61=geen&video_2_61=geen&video_3_61=geen&video_4_61=geen&totaal_fotos_61=4&titel_62=CTK&omschrijving_62=

CRIME TIME KINGSBANDO, MODE2, BOXER (RIP), SIGN (PARIS), ZAP, CAT22, SHOE, DELTA, JEZIS, JAZ, JOKER

&omschrijving2_62= &omschrijving3_62= &omschrijving4_62= &omschrijving5_62= &omschrijving6_62= &omschrijving7_62= &omschrijving8_62= &omschrijving9_62= &omschrijving10_62= &omschrijving11_62= &omschrijving12_62= &video_1_62=geen&video_2_62=geen&video_3_62=geen&video_4_62=geen&totaal_fotos_62=5&titel_63=GVB&omschrijving_63=GREAT VISIBLE BOMBERS
GOD'S VICIOUS BABIES

RHYME, MANIAC, SORE,
CERTAIN, DANE, R! (RABBIT), CAB, MAGIC, RAPER, ALIENS, DAMIEN, SURE, DARYL,
PONE, KRAZE, OASE, ZENSE, BEAT53, CREZO, SEL, BOELIE, ANGEL, ARSON, ICE, HIGH,
ZAP, RAS-D, CURHZ, KAST, BUS, SPRITE, MIDGET, PIKE (SWEDEN), DRAX,
ERAS, FOAM (LONDON)&omschrijving2_63= &omschrijving3_63= &omschrijving4_63= &omschrijving5_63= &omschrijving6_63= &omschrijving7_63= &omschrijving8_63= &omschrijving9_63= &omschrijving10_63= &omschrijving11_63= &omschrijving12_63= &video_1_63=geen&video_2_63=geen&video_3_63=geen&video_4_63=geen&totaal_fotos_63=7&titel_64=INC&omschrijving_64=IN CONTROL

ANGEL, CES53, DELTA, GASP, OASE, PONE, REAZE, SEL ,SENDER, SENTO, SET, SPRITE, SURE, YALT, ZEDZ&omschrijving2_64= &omschrijving3_64= &omschrijving4_64= &omschrijving5_64= &omschrijving6_64= &omschrijving7_64= &omschrijving8_64= &omschrijving9_64= &omschrijving10_64= &omschrijving11_64= &omschrijving12_64= &video_1_64=geen&video_2_64=geen&video_3_64=geen&video_4_64=geen&totaal_fotos_64=1&titel_65=TBH&omschrijving_65=

THE BAD HOMEBOYS


ANGEL, ICE, ARSON, TABU, ZENDER

&omschrijving2_65= &omschrijving3_65= &omschrijving4_65= &omschrijving5_65= &omschrijving6_65= &omschrijving7_65= &omschrijving8_65= &omschrijving9_65= &omschrijving10_65= &omschrijving11_65= &omschrijving12_65= &video_1_65=geen&video_2_65=geen&video_3_65=geen&video_4_65=geen&totaal_fotos_65=1&titel_66=USA&omschrijving_66=UNITED STREET ARTISTS

SHOE, JOKER, DELTA, JEZIS, JAZ, BANDI&omschrijving2_66= &omschrijving3_66= &omschrijving4_66= &omschrijving5_66= &omschrijving6_66= &omschrijving7_66= &omschrijving8_66= &omschrijving9_66= &omschrijving10_66= &omschrijving11_66= &omschrijving12_66= &video_1_66=geen&video_2_66=geen&video_3_66=geen&video_4_66=geen&totaal_fotos_66=19&titel_80=GALLERIE ANUS&omschrijving_80= &omschrijving2_80=&omschrijving3_80=&omschrijving4_80=&omschrijving5_80=&omschrijving6_80=&omschrijving7_80=&omschrijving8_80=&omschrijving9_80=&omschrijving10_80=&omschrijving11_80=&omschrijving12_80=&video_1_80=geen&video_2_80=geen&video_3_80=geen&video_4_80=geen&totaal_fotos_80=0&titel_81=LEIDSEPLEIN&omschrijving_81= &omschrijving2_81=&omschrijving3_81=&omschrijving4_81=&omschrijving5_81=&omschrijving6_81=&omschrijving7_81=&omschrijving8_81=&omschrijving9_81=&omschrijving10_81=&omschrijving11_81=&omschrijving12_81=&video_1_81=geen&video_2_81=geen&video_3_81=geen&video_4_81=geen&totaal_fotos_81=0&titel_82=ZEBRAHUIS&omschrijving_82= &omschrijving2_82=&omschrijving3_82=&omschrijving4_82=&omschrijving5_82=&omschrijving6_82=&omschrijving7_82=&omschrijving8_82=&omschrijving9_82=&omschrijving10_82=&omschrijving11_82=&omschrijving12_82=&video_1_82=geen&video_2_82=geen&video_3_82=geen&video_4_82=geen&totaal_fotos_82=0&titel_5=PHOTOCOPIES&omschrijving_5=Een typisch Nederlands verschijnsel wat zich midden jaren '80 binnen de graffitiscene afspeelde was het uitwisselen van fotocopien. Een kenmerkend gebeuren, des te meer omdat er binnen Europa weinig van dergelijke uitwisselings- projecten plaatsvonden. Blackbooks van prominente schrijvers werden onder het kopieerapparaat gelegd en in rap tempo vermenigvuldigd. Het zou er voor zorgen dat in sneltreinvaart 'stijlen' als die van SHOE, DELTA, CAT22, en ALIEN, maar ook van 'CRIME TIME KING' BANDO uit Parijs, zich verspreidden binnen de Hollandse schrijversscene en veelvuldig nagetekend zouden worden.
Tevens zou het de voorloper blijken van later opgestarte&omschrijving2_5=graffitimagazines als 'BROWN BAG BULLETIN', 'FREESTYLE' en 'BOMBER MAGAZINE', waarmee de brug werd geslagen tussen losse A4-tjes en een bewust verspreid boekje.&omschrijving3_5= &omschrijving4_5= &omschrijving5_5= &omschrijving6_5= &omschrijving7_5= &omschrijving8_5= &omschrijving9_5= &omschrijving10_5= &omschrijving11_5= &omschrijving12_5= &video_1_5=geen&video_2_5=geen&video_3_5=geen&video_4_5=geen&totaal_fotos_5=50&totaal_schrijvers=20&totaal_crews=7&totaal_hoofdmenu=10&totaal_muziek=0&totaal_media=0&totaal_kopier=0&totaal_winkel=0&totaal_credits=0&totaal_hotspots=3&totaal_nieuws=0&totaal_boek=11&eerste_1=20&eerste_2=60&eerste_3=0&eerste_4=0&eerste_5=0&eerste_6=0&eerste_7=0&eerste_8=80&eerste_9=0&eerste_10=49&menu_hoofdmenu=0&menu_schrijvers=4&menu_crews=4&menu_muziek=2&menu_media=2&menu_kopier=2&menu_winkel=2&menu_credits=2&menu_hotspots=2&menu_nieuws=2&menu_boek=2&eind=ja